Cổng từ an ninh EAS-AMD02HPW (option wifi)

Liên hệ

Cổng từ an ninh EAS-AMD02HP – Wifi ứng dụng công nghệ:

  • Hiệu chỉnh độ nhạy bằng phần mềm
  • Công nghệ xử lý đa kênh, giảm khu vực mù
  • Công nghệ DSP: có khả năng chống nhiễu mạnh mẽ
  • Có lựa chọn Wifi
Zalo