Cổng từ an ninh Foxcom S2028

Liên hệ

Cổng từ an ninh S2018 xuất xứ Đài Loan:

  • Chất lượng main tốt
  • Độ bắt ổn định hơn, không có hiện tượng báo động giả
  • Khả năng đồng bộ nhiều cánh với nhau, tạo khoảng cách bắt rộng.
Zalo